DOVOZ ZDARMA | Zľava 5% pre registrovaných zákazníkov

Ochrana osobných údajov

 
     Spoločnosť SOLEY, s.r.o so sídlom Matúškovo 795, 925 01 Matúškovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro.vložka č. 19023/T, IČO 36677639, IČ DPH SK 2022257490 spracováva osobné údaje klientov ako prevádzkovateľ internetového obchodu Hodinkyshop.sk.
 
     Spracovanie  osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti za účelom objednávky tovaru je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady ( EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 
     Spoločnosť SOLEY, s.r.o spracúva osobné údaje svojich klientov za rúčelom predaja tovaru, administrácie a evidencie kontroly zasielania tovaru po dobu, ktorú  určujú iné zákony ( o účtovníctve). Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu kvalitnej obsluhy každého kupujúceho. Rozsah osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresu elektronickej pošty, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu a telefóne číslo. Osobné údaje v prvom rade sú využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacou komunikáciou s klientom.
 
     Spoločnosť SOLEY, s.r.o sa zaväzuje, že osobné údaje klientov nebudú vydané tretím stranám s výnimkou sprostredkovateľov, a to len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešnú realizáciu objednávky a jej dodávky. Takisto za účelom účtovania, a to len údaje, ktoré nevyhnutne vyžaduje zákon o účtovníctve. V neposlednom rade administrátorovi webového riešenia, z dôvodu skvalitnenia služieb klientom našej stránky.
 
     Na účely marketingu sa využíva čisto len elektronická adresa klienta a to len v prípade, keď na hlavnej stránke nášho webu v sekcii Spravodaj klient zadá svoju elektronickú adresu.
 
     Na našej  internetovej stránke pri vyhľadávaní sa môžu objaviť linky partnerov. Týmto vyhlasujeme, že na ich obsah a ponuku nemáme žiaden vplyv. Preto sa dištancuje od obsahu týchto stránok.
 
     Naša stránka používa cookies, ktoré ukladajú užívateľské nastavenia pre stránky, obsah košíka a poskytujú anonymné údaje o návšteve stránok. Tieto funkcie napomáhajú k zlepšeniu užívania stránky.